You are here

Klacht over schorsing en veiligheid

Klacht over schorsing en veiligheid

Commissie kan aangeklaagde rector volgen in diens overwegingen tot nemen schorsingsbesluit. Schorsingsbesluit vloeide rechtsreeks voort uit constatering dat leerling zich niet hield aan gemaakte afspraken en sterke aanwijzingen vervolgens van medebetrokkenheid bij incidenten die veiligheid andere leerlingen van school hadden aangetast. Dit alleen al is voldoende gegronde reden te besluiten tot de noodzaak van zo spoedig mogelijk realiseren externe time out op andere school. In datzelfde kader paste ook maatregel van schorsing als voorzien in Inrichtingsbesluit WVO. Onder gegeven omstandigheden kon van aangeklaagde redelijkerwijs niet worden gevergd te wachten, bijvoorbeeld op de afronding van politieel onderzoek naar aanleiding van een gedane aangifte. Strafrechtelijk bewijs is voor nemen schorsingsbesluit in deze niet vereist. Wat betreft directe aanleiding voor schorsing: Tijdens hoorzitting heeft klaagster verklaard dat haar zoon haar heeft gezegd dat zin “Snitches get Stitches” titel van door hem te schrijven werkstuk betrof. De commissie oordeelt dit een weinig geloofwaardige verklaring, onder andere omdat leerling scherm heeft verplaatst zodat medeleerlingen tekst konden lezen. Maar zelfs indien zin niet bedreigend bedoeld was, is het een zin die in sociale context van klas bedreigend overkomt. Medeleerlingen voelden zich ook bedreigd. Ten aanzien van tweede schorsingsbesluit oordeelt commissie dat Inrichtingsbesluit WVO daartoe in door klaagster bedoeld artikel 13 geen ruimte biedt. Gelet gegeven reden voor verlenging schorsing kan commissie deze handelwijze evenwel billijken mede met oog op doel dat school zich - ook in belang leerling zelf - had gesteld en waartoe school iets meer ruimte in zoekproces nodig had. Aangeklaagde rector zag geen toekomst voor leerling op school meer, maar om vinden van oplossing niet te bemoeilijken heeft hij kennelijk geen gebruik willen maken van ruimere schorsingsmogelijkheden van artikel 14 van het Inrichtingsbesluit WVO. School heeft wel degelijk adequate pogingen ondernomen leerling onderwijs te geven gedurende schorsingen.  

Uitspraakdatum
15-11-2016
Klachtnummer
2016-109
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Schorsing