You are here

Klacht over melding Veilig Thuis, handelswijze leerkracht, communicatie. Klacht gegrond.

Klacht over melding Veilig Thuis, handelswijze leerkracht, communicatie. Klacht gegrond.

Overschrijdend gedrag door leerkracht, melding veilig thuis en communicatie rondom vermoedens seksueel misbruik.

De leerling is nog niet helemaal zindelijk en wordt geholpen bij het verschonen. De leerkracht heeft hierbij een verwijde anus en verwijde vagina gezien. Een gesprek heeft op 7 december 2018 plaatsgevonden, waarbij klagers stellen dat het alleen ging over de zindelijkheidsproblematiek en zij niet zijn geconfronteerd met de zorgen die de leerkracht had. Die zorg blijkt uit bij de stukken gevoegde verslaglegging in Parnassys van aangeklaagde en haar collega, duo-partner in groep 2. Op vrijdagmiddag 21 december 2018 heeft zij een meldingsformulier op de site van Veilig Thuis gedownload, ingevuld en (om 16:23 uur via e-mail) verstuurd. Klaagster belde om 16.30 uur met de uitslag van het doktersbezoek. Zij bood aan gegevens via WhatsApp aan aangeklaagde toe te sturen. Aangeklaagde zou de melding bij Veilig Thuis weer intrekken. 

De communicatie met aangeklaagde was volgens klaagster tot op de dag van 20 december 2018 prima. Maar nu is klagers, achteraf, gebleken dat aangeklaagde sinds 6 december 2018 niet open en eerlijk tegen hen geweest is. Zij heeft in de contacten die er in die periode waren nooit gesproken over wat er in haar hoofd speelde, dat er andere zorgen waren dan de reeds bekende niet-zindelijkheid. Het vertrouwen in aangeklaagde en haar collega is hierdoor geschonden.

Aangeklaagde heeft bij het doen van de melding het voor de school geldende protocol van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet gevolgd. Zij heeft niet van te voren in een persoonlijk gesprek duidelijk met klagers besproken dat ze voornemens was een melding te doen bij Veilig Thuis en wat voor haar daartoe de aanleiding was. Ook ter gelegenheid van de hoorzitting heeft aangeklaagde het woord seksueel misbruik niet in de mond willen nemen. Het is daarom zeer aannemelijk dat aangeklaagde haar vermoedens in die richting, zoals klagers stellen, nooit met klagers heeft besproken. Toen aangeklaagde [naam leerling] op 6 december hielp, is ze echter verder gegaan dan alleen hulp bieden. Zij heeft daarbij toen dingen geconstateerd, die haar zorgen baarden. Aangeklaagde had dit direct naar klagers moeten terugkoppelen door dit duidelijk te bespreken.

De communicatie van aangeklaagde richting klagers is duidelijk tekort geschoten. Aangeklaagde heeft stap 3 van het protocol van de meldcode geheel overgeslagen. Hoewel er sinds 20 november 2018 wel regelmatig onderlinge contacten waren, kwam het onderwerp van zorg dat in het hoofd van aangeklaagde kennelijk al langer speelde in die gesprekken niet duidelijk boven tafel. Het vertrouwen van klagers in aangeklaagde is daardoor ernstig geschonden. De klacht is gegrond.

Uitspraakdatum
27-3-2019
Klachtnummer
2019/013
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn