You are here

Klacht over handelingsverlegenheid en verwijdering. Klacht ongegrond.

Klacht over handelingsverlegenheid en verwijdering. Klacht ongegrond.

Klacht over handelingsverlegenheid van de school en verwijdering van de leerling naar aanleiding van een incident op het schoolkamp. Deze klacht is ongegrond. School heeft de verwijderingsprocedure niet formeel gevolgd.

                 

Uitspraakdatum
16-3-2017
Klachtnummer
2017/012
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Sancties