You are here

Klacht over grensoverschrijdend gedrag directeur. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over grensoverschrijdend gedrag directeur. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Grensoverschrijdend gedrag directeur en de rol van de leerkracht en directeur-bestuurder hierbij.

De Commissie verklaart het onderdeel van de klacht dat gericht is tegen de directeur gegrond, voor zover hij tegenover (naam leerling) met fysiek ingrijpen grensoverschrijdend is geweest. De Commissie verklaart dit onderdeel ongegrond, voor zover daarmee wordt gedoeld op de rol van de directeur bij de warme overdracht van (naam leerling) naar de VO-school. De Commissie verklaart dit onderdeel van de klacht eveneens ongegrond, voor zover daarmee wordt betoogd dat het de directeur volledig heeft ontbroken aan de noodzakelijke professionaliteit.

De Commissie verklaart het onderdeel van de klacht tegen de leerkracht gegrond, voor zover dat inhoudt dat hij onduidelijkheid heeft laten bestaan over wat er aan afspraken was gemaakt en kon worden nageleefd.  

Naar het oordeel van de Commissie is het optreden van directeur-bestuurder oplossingsgericht geweest, onder meer door het arrangeren van meerdere gesprekken. Het is niet gebleken dat hij daarbij onzorgvuldig te werk is gegaan.  Wat uit deze procedure naar voren komt, leidt niet tot de gevolgtrekking dat ten onrechte is nagelaten disciplinair op te treden tegen de directeur. De gegronde klachten zijn daarvoor niet ernstig genoeg. Voor de bewering van klaagster dat er op (naam school) sprake is van een angstcultuur heeft de Commissie geen bevestiging kunnen vinden in het dossier of anderszins.

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
8-10-2018
Klachtnummer
2018/124
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn