You are here

Klacht over communicatie, bevordering en veiligheid

Klacht over communicatie, bevordering en veiligheid

Sprake van miscommunicatie. School heeft zich voldoende ingespannen zich te vergewissen of het goed ging met leerling zowel in voortraject als op eerste dag kamp. Deskundigen zijn eveneens in loop van tijd geraadpleegd. Op grond van cijfers had leerling niet bevorderd kunnen worden. Maar omdat extra begeleiding zou worden geboden, er goede afspraken met leerling konden worden gemaakt en leerling had verklaard dat hij zich bijzonder zou gaan inzetten eindexamen te halen, is leerling toch bevorderd. Ook OZC was hierbij betrokken. School heeft gedaan wat in haar vermogen lag. School heeft instrumentarium in kader van begeleiding uitgebreid gebruikt. School valt in deze niets te verwijten. School heeft geconstateerd dat zaken buiten school gebeurden die het gedrag leerling binnen school negatief beïnvloedden. Ernstig incident: het verlaten van kamp door leerling zonder dat mentor dan wel schoolleiding is geïnformeerd. Dit leidde tot zoektocht. Daardoor ernstige vertrouwensbreuk ontstaan. Commissie heeft begrip voor dat - toen contact tussen mentor en klaagster op dag voor kamp vastliep -  mentor bemoeienis aan teamleider heeft overgedragen. Klaagster dat moment geen gebruik gemaakt mogelijkheid met teamleider in gesprek te gaan. Het was beter geweest als teamleider na kamp gesprek had georganiseerd. Door leerling bij gesprek aanwezig te laten zijn, zouden bovendien verschillende signalen van leerling waarschijnlijk naar voren zijn gekomen. Tegenstellingen zouden dan duidelijk zijn geworden en hadden kunnen worden besproken. Ook had kunnen worden bezien of andere maatregelen genomen zouden moesten worden. Daarnaast hadden afspraken gemaakt kunnen worden over de toekomstige communicatie tussen klaagster en leerling en school.

 

Uitspraakdatum
10-5-2017
Klachtnummer
2016/277
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Bevordering, Communicatie, Veiligheid en welzijn