You are here

inadequaat reageren en negeren van pestgedrag en niet beschermen leerling

inadequaat reageren en negeren van pestgedrag en niet beschermen leerling

Uitspraakdatum
4-4-2013
Klachtnummer
2013-139
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn