You are here

beleidsmedewerker-projectleider c met S 11, bezwaar ongegrond

beleidsmedewerker-projectleider c met S 11, bezwaar ongegrond

Uitspraakdatum
6-10-2011
Klachtnummer
FUWA Confessioneel BVE 2011-01
Identiteit
Confessioneel BVE
Sectoren
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Commissies
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering