You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Samenstelling commissie

mr H.C. Naves

president rechtbank

mr F.J. Agema

rechter


mr E.I. Batelaan-Boomsma

rechter


mr Joh.C. Westmaas

oud-burgemeester

mr M. Iedema

raadsheer gerechtshof

mr B. Jongedijk-Eijsink

advocaat

mr A.A. Jopse

jurist

mr M. Mulder-Das

jurist

drs K.M.P.A.M. Hàbryka

huisarts


drs M. Hoogenkamp

pedagoog/onderwijskundige


drs K.B. Visser

onderwijskundige


drs J. van Tongeren

onderwijsadviseur, psychodiagnosticus

M.L. de Blaauw MEd

docent, pubercoach


drs. E. van Seventer-Timman

trainer en coach primair onderwijs

E.M. Schippers

beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs

G.T. Tissink

algemeen directeur PO

P.P.W.A.M. Vervoort

vertrouwenspersoon

ing. J.T. Havinga

bestuurder VO

M.S. Veldstra

consultant
drs G. Moes-ten Brug

arts jeugdgezondheidszorg

mr. W.R. van der Velde

advocaat


ir. B. Nijboer

trainer en coach

mr. D. Klijn

rechter

C. Hazekamp MEd

coach en mediator

drs. E. Couperus

locatiemanager Po, orthopedagoog

mr. A. Morijn

voorzitter

mr. F. Troost

lid, advocaat

mw. K. Harsevoort-Zoer

lid, orthopedagoge

Dhr. K. Clements

lid, deskundige dir ivbo
Identiteit
Protestants Christelijk
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen