You are here

Onvoldoende structuur en begeleiding van leerlingen groep 8; handelwijze rondom schorsing

Onvoldoende structuur en begeleiding van leerlingen groep 8; handelwijze rondom schorsing

Uitspraakdatum
31-5-2011
Klachtnummer
klachtnummer 2011-040
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn, Schoolorganisatie, Schorsing