You are here

Klacht over onverantwoorde uitspraken buschauffeur en interne klachtprocedure. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht over onverantwoorde uitspraken buschauffeur en interne klachtprocedure. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Uitlatingen (door school ingeschakelde) buschauffeur en communicatie. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

De uitlatingen van de buschauffeur zijn niet in geschil tussen partijen. De Commissie komt tot het oordeel dat de door de buschauffeur gedane uitlatingen pedagogisch onverantwoord zijn, zeker gelet op de leeftijd van de kinderen. Voorts is vast komen te staan dat de directeur niet onverwijld heeft gedistantieerd van deze uitlatingen. Het klachtonderdeel over de uitspraken van de chauffeur is gegrond.

De Commissie stelt vast dat de interne klachtafhandeling goed is opgepakt. De directeur heeft vrijwel onmiddellijk een gesprek gearrangeerd tussen klaagster en de chauffeur. De Commissie acht het wel spijtig te noemen dat dit gesprek uit de hand is gelopen doordat de directeur niet direct heeft aangegeven dat de uitspraken van de chauffeur niet verantwoord waren. De stelling van klaagster dat de directeur de gegevens van het bevoegd gezag opzettelijk niet direct aan haar verstrekt heeft, heeft klaagster niet onderbouwd. Dat de directeur de bewuste gegevens niet direct bij de hand had, kan haar niet worden verweten. Klaagster heeft bovendien direct de volgende dag contact kunne leggen met de voorzitter van het bestuur. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.

Uitspraakdatum
10-11-2020
Klachtnummer
2020/130
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Passend onderwijs