You are here

Klacht over informatievoorziening niet-digitaalvaardige ouder en bejegening door directeur. Klacht ongegrond.

Klacht over informatievoorziening niet-digitaalvaardige ouder en bejegening door directeur. Klacht ongegrond.

Informatievoorziening niet-digitaalvaardige ouder en bejegening door directeur. Klacht ongegrond.

Klager voelt zich niet gehoord in zijn behoefte met betrekking tot informatievoorziening. Klager is digitaal niet vaardig en heeft behoefte aan persoonlijk contact in plaats van via de diverse digitale kanalen waarvan gebruik gemaakt wordt door de school. De Commissie stelt vast dat de school in het verleden getracht heeft aan de behoefte van klager tegemoet te komen door hem wekelijks een mogelijkheid te bieden voor een persoonlijk gesprek met de leerkrachten. De school heeft dit in de periode waarin de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus van kracht waren niet gehandhaafd. De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid heeft gedaan wat van een school verwacht mag worden als het gaat om het verstrekken van informatie. De partner van klager is wel in staat de digitaal beschikbare informatie te verwerken en de school mag van ouders in alle redelijkheid verwachten dat zij de informatie met elkaar delen, zeker in de periode waarin scholen zich geconfronteerd zagen met maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus. Klacht ongegrond.

Voor wat betreft de klacht over de bejegening door de directeur komt de Commissie tot het oordeel dat de standpunten van partijen ver uiteen liggen en partijen elkaar tegenspreken over hetgeen heeft plaatsgevonden. De Commissie kan onvoldoende vaststellen wat zich feitelijk heeft voorgedaan. Nu onvoldoende is komen vast te staan wat zich heeft voorgedaan verklaart de Commissie het klachtonderdeel ongegrond.

Uitspraakdatum
18-11-2021
Klachtnummer
2020/145
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schoolorganisatie