You are here

Klacht over in niveau laten afstromen leerling. Klacht ongegrond.

Klacht over in niveau laten afstromen leerling. Klacht ongegrond.

In niveau laten afstromen van een leerling. Klacht ongegrond.

In de klacht staat de vraag centraal of de school het besluit om de leerling van 3 mavo naar het mbo te laten afstromen in redelijkheid heeft kunnen nemen. De Commissie merkt allereerst op dat een school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid met betrekking tot bevordering en afstromen in niveau een grote mate van beleidsvrijheid geniet. De Commissie toetst in dergelijke gevallen slechts marginaal. De Commissie komt tot het oordeel dat de school in dit geval in redelijkheid is gekomen tot de beslissing en de procedure met betrekking tot het besluit aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Vast is komen te staan dat de school zich heeft ingespannen om de leerling ondersteuning en begeleiding te bieden, hiervoor stonden de leerling en klaagster niet altijd open. Dat kan echter de school niet worden aangerekend. Voorts is vast komen te staan dat de leerling en klaagster tijdig gewaarschuwd zijn voor het afstromen indien de schoolresultaten niet zouden verbeteren. De Commissie is van oordeel dat alles overziend de leerling op basis van de schoolresultaten niet in aanmerking kwam voor bevordering en de school in redelijkheid tot de genomen beslissing is gekomen. Klacht ongegrond.

Uitspraakdatum
29-10-2020
Klachtnummer
2020/146
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Bevordering