You are here

Klacht over in niveau laten afstromen leerling. Klacht ongegrond.

Klacht over in niveau laten afstromen leerling. Klacht ongegrond.

In niveau laten afstromen van een leerling. Klacht ongegrond.

In de klacht staat de vraag centraal of de school het besluit om de leerling van 3 havo naar 4 vmbo‑t te laten afstromen in redelijkheid heeft kunnen nemen. De Commissie merkt allereerst op dat een school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid met betrekking tot bevordering en afstromen in niveau een grote mate van beleidsvrijheid geniet. De Commissie toetst in dergelijke gevallen slechts marginaal. De Commissie komt tot het oordeel dat de school in dit geval in redelijkheid is gekomen tot de beslissing en de procedure met betrekking tot het besluit aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Klacht ongegrond. Wel merkt de Commissie op dat de school in de schriftelijke communicatie veel duidelijker had moeten zijn en zich niet alleen had moeten richten op de resultaten van de leerling, maar ook op de werkhouding en motivatie.

Uitspraakdatum
16-10-2020
Klachtnummer
2020/142
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Bevordering