You are here

Bezwaar tegen functienaam Telefonist/Receptionist en de functiebeschrijving. Bezwaar is gegrond.

Bezwaar tegen functienaam Telefonist/Receptionist en de functiebeschrijving. Bezwaar is gegrond.

Bezwaar tegen functienaam Telefonist/Receptionist.

Appellante stelt zich op het standpunt dat de in de functiebeschrijving beschreven werkzaamheden moeten worden aangepast en opnieuw gewaardeerd moeten worden.

De Commissie acht de bezwaren van appellante tegen de functienaam “Telefonist/Receptionist” en de functiebeschrijving gegrond en draagt verweerder dan ook op de functienaam en de functiebeschrijving te herzien met in acht neming van de bovenstaande aanwijzingen.

Uitspraakdatum
27-6-2017
Klachtnummer
2017/047
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en centrale diensten
Onderwerpen
Functiebeschrijving