You are here

Appellant is niet in de gelegenheid gesteld om zich, na kennisneming van de aangevoerde gronden, te verweren

Appellant is niet in de gelegenheid gesteld om zich, na kennisneming van de aangevoerde gronden, te verweren

Uitspraakdatum
5-3-2004
Commissies
Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs