You are here

Publicaties

Brochure Mediation

Publicatiejaar
2014
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek
Protestants Christelijk
Gereformeerd
Reformatisch
Algemeen Bijzonder

Info aan ouders tussen wie geen relatie (meer) bestaat. Publicatie van mr. Hessel Nentjes

Publicatiejaar
2011
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek

Conflicten in het onderwijs samen oplossen, mediation. Publicatie van mr. Antoinette Cluitmans

Publicatiejaar
2009
Soort download
brochure

Mediation wordt in het klachtrecht in het onderwijs niet of nauwelijks in de praktijk gebracht. Interview met mr. Antoinette Cluitmans

Publicatiejaar
2009
Soort download
brochure

Brochure klachten op school

Publicatiejaar
2007
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek

Klachtenregeling kan rechtsgang voorkomen. Publicatie van mr. Hessel Nentjes

Publicatiejaar
2007
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek

Brochure Klachtencommissies Wanneer communicatie faalt

Publicatiejaar
2006
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek
Protestants Christelijk
Gereformeerd
Reformatisch
Algemeen Bijzonder
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs

Brochure Een goed gesprek voorkomt erger

Publicatiejaar
2006
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek
Protestants Christelijk
Gereformeerd
Reformatisch
Algemeen Bijzonder
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs

Publicatie over klachtrecht in School en Wet van mr. Antoinette Cluitmans

Publicatiejaar
2002
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek

Publicatie over klachtrecht in School en Medezeggenschap van mr. Antoinette Cluitmans

Publicatiejaar
2002
Soort download
brochure
Identiteit
Katholiek