You are here

Vacature lid Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Bijzonder Onderwijs

Vacature lid Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Bijzonder Onderwijs

Vanwege het aflopen van de termijn van twee van de leden van de Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Bijzonder Onderwijs (hierna: de commissie) zijn wij op zoek naar een lid en een plaatsvervangend lid dat de personeelsgeleding zal vertegenwoordigen.
Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van MBO’s zijn volgens de CAO verplicht zich aan te sluiten bij één van de landelijk ingestelde bezwarencommissies Functiewaardering.
De commissie bestaat op dit moment uit 1 voorzitter 1 plaatsvervangend voorzitter 3 leden en 2 plaatsvervangers.
Op jaarbasis ontvangt de commissie gemiddeld 10 bezwaren.
De bezwarencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
De taken van een commissielid zijn:
• Het deelnemen aan hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, zoals voorbereiding van de zaken, deelnemen aan de beraadslaging en het screenen van conceptadviezen;
• Het deelnemen aan een jaarvergadering
Wij zoeken
• Iemand met kennis van of ervaring op het gebied van functiewaardering. Bij voorkeur van de functiewaarderingsystematiek in het Primair en Voortgezet Onderwijs en/of MBO.
• en die van harte betrokken is bij het belang van goed, bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.
Lidmaatschap van de commissie staat niet open voor
• iemand die bestuurlijk betrokken is of in dienst is bij:
- een werkgever aangesloten bij de commissie;
- het bestuur van Verus, de VBS of de VGS of een van de overige bestuurlijke organen van Verus, de VBS of de VGS.
- het bestuur van een personeelsorganisatie, aangesloten bij een der centrales.
Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De tijdsinvestering is gemiddeld een dagdeel per 2 maanden. De hoorzittingen vinden in overleg in de middag- of avonduren plaats in op centrale locaties in de randstad. Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.


Meer informatie
Uw reactie met bijgevoegd CV kunt u zenden aan mr. Achien Gröllers, Coördinator Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs te Den Haag. Tevens kunt u met mevrouw Gröllers contact opnemen voor meer informatie over deze functie. Te bereiken via 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl     

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.