You are here

Secretaris klachten- en geschillencommissies 0,6-0,8 fte . Voor de duur van ongeveer 4 maanden

Secretaris klachten- en geschillencommissies 0,6-0,8 fte . Voor de duur van ongeveer 4 maanden

Secretaris klachten- en geschillencommissies 0,6-0,8 fte. Voor de duur van ongeveer 4 maanden


Wie zijn wij?
De Stichting GCBO is een samenwerkingsverband van landelijke klachten-, en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder, gereformeerd en reformatorisch onderwijs op grond van de wet en/of de cao's. Als GCBO zijn we het samenwerkingsverband in Nederland dat de geschilbeslechting in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en combineert.


Wat wij doen?
De commissies behandelen klachten en geschillen die zich voordoen binnen het primair, voortgezet, speciaal, voortgezet speciaal, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.


Functieomschrijving
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de juridische, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van de klachtencommissies en geschillencommissies. De taken die daarbij horen zijn:
• ondersteunt de commissievoorzitter en commissieleden op een proactieve en professionele wijze.
• bereidt de zittingen van de commissie voor en bent aanwezig tijdens de hoorzittingen die op verschillende locaties in het land worden georganiseerd.
• stelt de concept commissieadviezen op binnen de afgesproken werktermijnen en levert een bijdrage aan het gereed maken voor publicatie van de adviezen op de website.
• In overleg met de coördinator worden enkele organisatorische of beleidsmatige taken aan je gedelegeerd.


Wat wij van jou verwachten?
• Een afgeronde opleiding HBO juridisch of studie Nederlands recht.
• Ervaring met het (mede) opstellen van adviezen.
• Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met onderwijsrecht.
• Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands in woord en geschrift.
• Je staat open voor het geven en ontvangen van feedback en bent een teamplayer.
• Je kan flexibel met je tijd omgaan en bent ook bereid hoorzittingen in de avond bij te wonen.
• Je bent van harte betrokken bij het belang van goed bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.


Bedrijfscultuur Het GCBO-kantoor in Den Haag (nabij station CS) is een modern kantoor waar we met een klein team samen uitvoering geven aan de bovengenoemde werkzaamheden.


Wat mag jij terug verwachten?
De verwachte startdatum is 15 april 2021 voor een periode van 4 maanden.
Er is sprake van het aangaan van een tijdelijk dienstverband met Verus, als mede instandhouder van GCBO. Het salaris ligt, afhankelijk van ervaring en opleiding tussen de € 3.430,= en 4977,= bruto fulltime per maand. Vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioen zijn goed geregeld. Ruime verlofregelingen.
Sollicitaties van zelfstandigen zijn ook welkom.
Solliciteren Reacties (brief en CV) zijn tot 10 maart 2021 welkom via agrollers@gcbo.nl Informatie kun je inwinnen bij de coördinator GCBO, Achien Gröllers, 06-22090951, agrollers@gcbo.nl 
Gesprekken vinden vanaf 15 maart 2021 plaats.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.