You are here

Jaarverslag 2018 van de Landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs

Jaarverslag 2018 van de Landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs

Het jaarverslag 2018 van de landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs van Stichting GCBO is digitaal beschikbaar (klik hier voor het jaarverslag).

In dit jaarverslag bieden wij u een overzicht van de klachten die door de verschillende klachtencommissies zijn behandeld. De klachten die tijdens een hoorzitting zijn behandeld en die hebben geresulteerd in een advies worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van GCBO.

De onderwerpen van de ingediende klachten zijn divers; zoals voorgaande jaren reeds te zien was worden er veel klachten ingediend door ouders die in een scheiding terecht zijn gekomen en menen dat de school zich partijdig naar de andere ouder opstelt. Daarnaast richten de klachten zich , sinds de invoering van het Passend Onderwijs, meer op de onderwijskundige begeleiding van leerlingen die een zorgbehoefte hebben.
Als vanouds behandelen de Commissies klachten over onder andere schorsing en verwijdering en organisatorische maatregelen op school. Een verdere uiteenzetting kunt u op pagina 14 van het verslag vinden.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u contact op nemen met ons secretariaat via info@gcbo.nl

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.