You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Samenstelling commissie

Mw. Mr. M. van der Veen

voorzitter

Mw. Mr. A. van Oorschot

voorzitter

Drs. V. Gommers-Weijnen

lid

Dr. P.H. Hupsch

lid

Mw. mr. drs. A. Kortmann-Huysmans

lid

Mw. drs. L. van der Linden-Stallinga

lid

Dhr. J. Montanus

lid

Dhr. A. Tillekens

lid

mr. J. Godrie

voorzitter

Dhr. L. Swaans

lid

Dhr. M. Maas

lid

Mw. P. van de Veer

lid

drs. A.A.M. Renders

lid
Identiteit
Katholiek
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen