You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Samenstelling commissie

Dhr. mr. W.G.G.M. van Holsteijn

oud-juridisch adviseur Ministerie van Onderwijs

Mw. E.I.H. Gordijn-Oud

oud-leerkracht en IB 'er

Mw. A.E. Bliek-de Jong

toezichthouder VO

Mw. A.M. Janbroers

oud-directeur PO

Mw. mr. C.M. van der Bas

rechter-toezichthouder

Dhr. mr. P.H.M. Kanters

Onderwijsjurist

Dhr. M.AH. Hermens

Oud-directeur PO/SO
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen