You are here

Vaststelling functie Salarisadministratie niveau IIIb (schaal 6)

Vaststelling functie Salarisadministratie niveau IIIb (schaal 6)

Uitspraakdatum
1-1-2013
Klachtnummer
FUWA 2013-05
Identiteit
Protestants-Christelijk
Commissies
Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving