You are here

Ontslag (toetsing kennelijk onredelijk ontslag)

Ontslag (toetsing kennelijk onredelijk ontslag)

Uitspraakdatum
10-10-2008
Commissies
Commissie van Beroep voor het Katholiek Primair Onderwijs