You are here

Klacht over zorgvuldigheid, machtsmisbruik en Rebound.

Klacht over zorgvuldigheid, machtsmisbruik en Rebound.

School heeft (langdurig) gewerkt met sanctiesysteem zonder goed met kern daadwerkelijke (stotter) probleem rekening te houden. School in eerder leerjaar eenmaal iets gedaan; inschakelen psycholoog. Dat had volgens klagers echter te maken met thuissituatie en heeft geen vervolg gekregen. Commissie acht aanpak (overigens met goede bedoelingen) toch wat weinig doortastend en doeltreffend. Sanctiesysteem ging bij opvolgende gedragingen leerling gewoon door. Uiteindelijk kwam Rebound aan de orde hetgeen uit zijn aard geen sanctie maar maatregel gesteund op tweetal elementen: veiligheid school en opvoedkundig karakter blijkt te zijn. School had goede bedoelingen met Rebound maatregel maar is door school te zeer als sanctie gepresenteerd. School had op eerder moment klagers over Rebound als voorziening in bovenbedoelde zin inhoudelijk kunnen (en moeten) informeren. Klagers voelden zich vervolgens overvallen door aanwezigheid van meerdere personen   van school tijdens gesprek. Rebound bovendien als voldongen feit gepresenteerd. Inhoud besluit behoefde voor zover betrekking op Rebound redelijkerwijs voor klagers niet zozeer te worden gezien als vast besluit maar als mogelijkheid. Regels zijn gevolgd: partijdigheid dan wel machtsmisbruik niet gebleken. Niet gebleken is dat sprake is van zodanig ernstige tekortkomingen in de administratie dat sprake dient te zijn van een gegrond verklaring.

 

Uitspraakdatum
28-4-2017
Klachtnummer
2016/254
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn