You are here

Klacht over zorgplicht, veiligheid en overdracht. Klacht ongegrond.

Klacht over zorgplicht, veiligheid en overdracht. Klacht ongegrond.

De school heeft zeer veel inzet bij de begeleiding van de leerlinge getoond. De problemen beginnen op het moment dat er onrust ontstaat door het wegvallen van de vaste leerkracht. School beschouwde zich door de complexiteit van de problemen en de opstelling van klaagster de laatste maanden dat leerlinge nog op school zat terecht als handelingsverlegen. Niet is gebleken dat de emotionele en psychische problemen van de leerlinge zijn ontstaan door toedoen van de school. School heeft een verklaring aan de schoolarts en de leerplichtambtenaar gevraagd. Niet is gebleken dat dit onder valse voorwendselen achter rug van klaagster is gebeurd. Een school is bij een eventuele urenvermindering gehouden hierover de leerplichtambtenaar te informeren. De schoolarts heeft een verklaring afgelegd zonder de leerlinge te zien waarna deze verklaring op verzoek van klaagster is ingetrokken door deze arts. Deze gang van zaken valt school niet te verwijten. Document waarin de ontwikkeling van de leerlinge uitvoerig is vastgelegd, kan worden aangemerkt als OPP. De Commissie heeft geen enkele reden aan te nemen dat de leerlinge van school is weggepest. Dat zou in strijd zijn met de uitgesproken zorg van de school om de leerlinge zo goed mogelijk te begeleiden. School had in beginsel brief gericht aan de ouders van de toenmalige groep 7 niet hoeven geven aan klaagster, omdat de leerlinge geen deel meer uitmaakte van deze groep. Aan de andere kant kan de Commissie zich voorstellen dat school zich wat soepeler had opgesteld en de brief aan klaagster op haar verzoek had toegestuurd. Zij was hiertoe echter niet verplicht en heeft klaagster wel aangeboden de brief te komen inzien. Uit het dossier en wat ter zitting is toegelicht, is het de Commissie gebleken dat school correct heeft gehandeld bij de overdracht van het schooldossier.

Uitspraakdatum
27-11-2018
Klachtnummer
2018/132
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn