You are here

Klacht over veiligheid en communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over veiligheid en communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over onveilige schoolomgeving en communicatie naar aanleiding van een incident.

Klaagster heeft een handgemeen gehad met de concierge van de school. Niet aannemelijk is dat hierdoor voor de kinderen van klaagster een onveilige leeromgeving is ontstaan.

Met betrekking tot de communicatie is de Commissie van oordeel dat de school klaagster had moeten horen over het gebeurde. Het opgelegde schoolpleinverbod is nu overgekomen als strafmaatregel in plaats van beschermingsmaatregel. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
12-4-2017
Klachtnummer
2017/032-036
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn