You are here

Klacht over uitbesteding aan VAVO is ongegrond. Klacht over communicatie is gegrond.

Klacht over uitbesteding aan VAVO is ongegrond. Klacht over communicatie is gegrond.

Klacht over weigering uitbesteden aan VAVO. De Commissie is van oordeel dat, gelet op de behaalde cijfers van L op zijn  Havo diploma, waarbij sprake is van twee vijven, het begrijpelijk is dat de school L niet in staat achtte om een Vwo opleiding met goed gevolg af te ronden. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de school de procedure rond de uitbesteding juist heeft gevolgd en dat zij op grond van de regels in redelijkheid heeft kunnen besluiten  de uitbesteding van L aan het VAVO te weigeren. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Met betrekking tot de communicatie stelt de Commissie vast dat de school ter zitting heeft toegegeven dat het besluit om L niet te verwijzen naar het VAVO niet officieel is vastgelegd. Klaagster heeft meermaals gevraagd om het besluit op schrift toegestuurd te krijgen. Omdat dit niet gebeurde is de reden en onderbouwing  van de weigering  niet duidelijk geworden aan klaagster. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond.

 

Uitspraakdatum
13-9-2016
Klachtnummer
2016/180
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Bevordering