You are here

Klacht over schorsing vanwege pestgedrag. Klacht gegrond.

Klacht over schorsing vanwege pestgedrag. Klacht gegrond.

Klacht over een opgelegde schorsing vanwege pestgedrag. De zoon is vanwege een (pest)incident geschorst. De school heeft geen uitvoering gegeven aan het pestprotocol. Niet duidelijk is geworden dat klaagster door school ervan op de hoogte is gesteld dat L herhaaldelijk betrokken was bij het pesten van de bewuste klasgenoot. Hierdoor kwam de schorsing voor klaagster als een verrassing. Klaagster heeft de schorsing mogen opvatten als maatregel naar aanleiding van het – op zichzelf staande – incident op 22 maart 2017. De Commissie is het met klaagster eens dat de schorsing voor dit losstaande incident een te zware maatregel is. De klacht is gegrond.

Uitspraakdatum
29-5-2017
Klachtnummer
2017/062
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Sancties