You are here

Klacht over schorsing en pestproblematiek tegen voormalig directeur. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over schorsing en pestproblematiek tegen voormalig directeur. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over de afhandeling van een incident door de school. Schorsing. Aanpak van pestproblematiek door de school. De klacht richt zich voornamelijk op het weigeren van hoor en wederhoor en de aanpak van de pestproblematiek op school.

De klacht is ook gericht tegen de voormalig directeur, die niet meer in dienst is van het bevoegd gezag.

Uitspraakdatum
21-11-2016
Klachtnummer
2016/040
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn