You are here

Klacht over schooladvies. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over schooladvies. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Schooladvies. De Commissie stelt vast dat {leerling} in groep 7 als voorlopig schooladvies VMBO-T heeft gekregen. In groep 8 heeft hij deze score niet weten vast te houden. De Citoscores in groep 8 vielen lager uit en ook heeft {leerling} minder goed gepresteerd bij de afgenomen NIO toets, waardoor een lager schooladvies is gegeven. De Commissie is van oordeel dat de school gelet op de resultaten en de gegeven toelichting in redelijkheid tot dit advies heeft mogen komen. 

Met betrekking tot de communicatie met klager rondom het schooladvies is de Commissie van oordeel dat deze onvoldoende is geweest. Zo heeft klager bij het tweede gesprek op 22 februari 2018 een herziene versie van de Cito-uitslagen van {leerling} gekregen, waarop een lagere score stond, zonder dat hierover een duidelijke uitleg door de leerkracht is gegeven. 

Dit is onzorgvuldig en heeft bij klager terecht vragen opgeroepen over de juistheid van de uitslagen. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
9-4-2018
Klachtnummer
2018/055
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schooladvies