You are here

Klacht over schooladvies en begeleiding. Klacht ongegrond.

Klacht over schooladvies en begeleiding. Klacht ongegrond.

Klacht over het schooladvies. Klagers wilden niet meewerken aan nader onderzoek van hun zoon. Ondanks dat het de school niet gelukt is haar bedoelingen aan klager over te brengen en de communicatie niet op het gewenste niveau heeft kunnen krijgen, komt de Commissie niet tot de conclusie dat de school in de communicatie is tekortgeschoten. De opstelling van klager heeft mede een rol gespeeld in dit proces.

Ten aanzien van de begeleiding heeft de school gemotiveerd aangegeven welke ondersteuning L heeft ontvangen. De school heeft naar oordeel van de Commissie in voldoende mate aan haar zorgplicht voldaan. Tevens blijkt uit het door school overgelegde leerling rapport dat het schooladvies van L conform de leerlijn van voorgaande jaren is gegeven. Het schooladvies is voldoende onderbouwd en de drempelonderzoek illustreert dat ook. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
18-4-2017
Klachtnummer
2017/050
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Schooladvies, Didactische begeleiding