You are here

Klacht over pesten. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over pesten. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Door partijen wordt niet betwist dat {leerling} werd gepest en dat dit door klaagster op school is aangekaart. Partijen verschillen echter van mening wanneer het pestgedrag is begonnen en of school hiertegen voldoende maatregelen heeft genomen.   

De Commissie overweegt dat niet is gebleken dat de school een pestprotocol heeft toegepast. Evenmin is gebleken dat de school het pesten (adequaat) heeft aangepakt.

De school heeft aangegeven tot augustus 2017 geen speciale maatregelen genomen te hebben tegen het pesten. In de periode daarna heeft zij naar eigen zeggen adequaat gereageerd op incidenten. Zij heeft echter niet nader onderbouwd om welke maatregelen het hier gaat, terwijl dat wel op haar weg had gelegen. Ook op de zitting heeft de school hier desgevraagd geen duidelijkheid over kunnen verschaffen. De Commissie overweegt op basis van het voorgaande dat door de school onvoldoende adequaat is opgetreden tegen het pesten van {leerling}. 

Klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
23-3-2018
Klachtnummer
2018/026
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn