You are here

Klacht over pedagogische begeleiding OOP. Klacht ongegrond.

Klacht over pedagogische begeleiding OOP. Klacht ongegrond.

Klacht over pedagogische begeleiding door de school en het OPP. De Commissie is van oordeel dat de omissie in de communicatie omtrent het OPP door de school direct na de zomervakantie hersteld is.  De klacht is ongegrond.               

 

Uitspraakdatum
18-4-2017
Klachtnummer
2017/055
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Didactische begeleiding