You are here

Klacht over pedagogische begeleiding en communicatie. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over pedagogische begeleiding en communicatie. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over te weinig ondersteuning door de school aan de leerling bij begrijpend lezen en het zorgen voor een omgeving waarin hij optimaal kan concentreren. De leerling voelt zich onveilig op de school en klaagster lukte het niet hierover te communiceren met de school.

De Commissie is van oordeel dat de beslissing of opgedragen extra huiswerk al dan niet moet worden gemaakt niet uitsluitend aan een 12-jarige leerling dient te worden overgelaten. De school heeft de didactische eindverantwoordelijkheid en dient zelfstandig te beoordelen of extra huiswerk niet (meer) hoeft te worden gemaakt en daarover indien nodig met de ouders overleg te voeren en hen te adviseren. School heeft ten onrechte de verantwoordelijkheid geheel bij  L gelegd. Nu evenmin is gebleken dat zij vervolgens op een andere wijze heeft getracht L ondersteuning te bieden bij het begrijpend lezen acht de Commissie de klacht wat betreft dit onderdeel gegrond.

Met betrekking tot de ondersteuning van L om zich beter te kunnen concentreren volgt de Commissie de redenering van de school dat inherent aan klassikaal onderwijs is dat er prikkels en geluiden zijn. L moet in de klas blijven en kan zich niet voortdurend afzonderen. De school heeft voldoende zorgvuldig gehandeld door L oplossingen aan te bieden, zoals het gebruik van een koptelefoon en een werkplek op een andere plaats in de klas. Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond.

Over de miscommunicatie vanwege het onveilige gevoel van L. valt de school hierover in redelijkheid niet meer dan klagers een verwijt te maken. De signalen van moeder over het slecht in zijn vel zitten van L zijn ten gevolge van deze miscommunicatie niet tijdig door de school opgepakt. Klacht gedeeltelijk gegrond.

 

Uitspraakdatum
29-5-2017
Klachtnummer
2017/070
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Didactische begeleiding