You are here

Klacht over passend onderwijs en verwijdering. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk.

Klacht over passend onderwijs en verwijdering. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk.

De Voorzitter volgt klagers niet waar zij stellen dat de Geschillencommissie PO zich slechts heeft “beperkt” tot de vraag of de doorverwijzing naar het Transferium voldoende zorgvuldig was. De vraag of aangeklaagde bij de verwijderingsbeslissing rekening heeft gehouden met de voorwaarden waaraan bij die beslissing dient te worden voldaan en de verplichtingen die daarbij op aangeklaagde rusten, maakt deel uit van de procedure bij de Geschillencommissie PO. Inmiddels is het verwijderingsbesluit genomen en hebben klagers opnieuw een verzoek bij de Geschillencommissie PO ingediend. Onder deze omstandigheden is er geen ruimte voor een beoordeling van het verwijderingsbesluit door de commissie.

Uitspraakdatum
4-5-2018
Klachtnummer
2017/008
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Sancties, Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding