You are here

Klacht over Passend Onderwijs en belangenverstrengeling. Klacht ongegrond.

Klacht over Passend Onderwijs en belangenverstrengeling. Klacht ongegrond.

Klacht over het niet aanbieden van Passend Onderwijs bij hoogbegaafdheid en belangenverstrengeling van het bevoegd gezag aangezien de ex-echtgenoot van klaagster lid is van het bevoegd gezag.  

Door de school is het ZAT betrokken bij het aanbieden van onderwijs aan de kinderen van klaagster, ook is aan de ouders Leonardo-onderwijs aangeraden. Met betrekking tot de belangenverstrengeling zijn er te weinig aanknopingspunten om te concluderen dat het bevoegd gezag onaanvaardbaar tekort is geschoten.              

 

Uitspraakdatum
23-5-2016
Klachtnummer
2016/249
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Didactische begeleiding