You are here

Klacht over optreden tegen pesten. Klacht ongegrond.

Klacht over optreden tegen pesten. Klacht ongegrond.

Klacht over het niet optreden tegen het pesten van de zoon van klaagster. De school is na de eerste melding van het pesten voldoende handelend opgetreden. Er zijn diverse maatregelen genomen en er hebben diverse gesprekken met klaagster plaatsgevonden. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
10-4-2017
Klachtnummer
2017/040
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn