You are here

Klacht over optreden pestgedrag en onterechte bij Passend Onderwijs. Klacht ongegrond.

Klacht over optreden pestgedrag en onterechte bij Passend Onderwijs. Klacht ongegrond.

Klacht over niet adequaat optreden tegen pestgedrag en onterecht doorgeven van de aanmelding van de leerling bij Passend Onderwijs aan de Internationale school, waardoor de toelating niet doorging. De school zou aangestuurd hebben op een diagnose om zo aanvullende gelden voor ondersteuning en begeleiding te ontvangen. Klagers willen inzicht in deze bedragen.

De school heeft signalen van klagers dat L gepest zou worden opgepakt en heeft maatregelen genomen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te bieden. Van onzorgvuldig of inadequaat handelen is geen sprake.

Het is niet aannemelijk geworden dat verweerder zonder toestemming van klagers vertrouwelijke informatie aan de Internationale School heeft verstrekt.

De Commissie overweegt dat niet aannemelijk is geworden dat verweerders extra geld voor L hebben ontvangen. Ook blijkt uit niets dat school doelbewust op een diagnose heeft aangestuurd. De Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de school ten koste van L de beeldvorming van de orthopedagoog van Passend Onderwijs heeft willen en kunnen beïnvloeden, met als doel het ontvangen van extra geld. De klacht is ongegrond.

 

Uitspraakdatum
29-5-2017
Klachtnummer
2017/057
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn