You are here

Klacht over onveilig schoolklimaat. Klacht gegrond.

Klacht over onveilig schoolklimaat. Klacht gegrond.

Klacht over een onveilig schoolklimaat is door meerdere ouders ingediend. De klacht  is gegrond.

De Commissie bevestigt het eigen oordeel van de school dat zij te laat en onvoldoende actie richting de leerlingen en de ouders heeft ondernomen.

Uitspraakdatum
21-11-2016
Klachtnummer
2016/046
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn