You are here

Klacht over ontvankelijkheid, optreden directeur en veiligheid

Klacht over ontvankelijkheid, optreden directeur en veiligheid

Klachten richten zich vooral tegen het vermeende ontslag van leerkracht. Het ontstane probleem in de school met de leerkracht is door de directeur binnen zijn bevoegdheid met instemming van leerkracht uiteindelijk opgelost met het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tussen partijen. Dit was een beleidskeuze. De commissie ziet niet welke belangen van klaagster hierbij zouden zijn geschaad. Daarbij komt dat ter zitting is gebleken dat klaagster na het vertrek van de leerkracht geen contact meer met hem heeft gehad. Volgens klaagster is de leerkracht ook niet op de hoogte van haar klacht. De commissie stelt vast dat gelet op de overeenkomst tussen de leerkracht en diens werkgever het zeer de vraag is of de leerkracht deze inmenging van klaagster wel gewild zou hebben. De bestuurder heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de geëscaleerde situatie binnen de school waarbij de veiligheid binnen de school een belangrijk aandachtspunt is. De commissie concludeert dat de schoolleiding en het bestuur binnen hun beleidsvrijheid op adequate wijze zijn opgetreden tegen de problemen in de school. Elke groepering binnen de school heeft ingang bij de MR en/of GMR om iets aan de orde te stellen. Alles overziende is de commissie op grond van het bovenstaande van mening dat klaagster geen belang heeft bij de behandeling van haar klachten.

Uitspraakdatum
6-4-2018
Klachtnummer
2017/281
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn