You are here

Klacht over ongeldig verklaren examen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Klacht over ongeldig verklaren examen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Uit het toepasselijke examenreglement van de school valt onder meer op te maken dat als een kandidaat zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid, zoals het in bezit hebben van een mobiele telefoon tijdens het schoolexamen of centraal examen, dit kan leiden tot het ongeldig verklaren van een al afgelegd deel van het examen. Verweerder heeft de procedure correct gevolgd[wvh1]  door de leerling binnen een dag te horen en hem tijdig zijn besluit om het examen biologie ongeldig te verklaren zowel mondeling als schriftelijk mee te delen. De interne beroepsprocedure is op grove wijze niet door de school  gevolgd. De besluitvorming, afgezien van de beslissing op het beroep, heeft binnen de daarvoor geldende termijnen plaatsgevonden. Verweerder heeft klager voor de behandeling van zijn klacht niet naar de juiste klachtencommissie verwezen. Het fouilleren had niet hoeven te gebeuren. Zo had de surveillant de leerling moeten vragen zijn telefoon zelf te overhandigen. Pas na een eventuele weigering had er na een waarschuwing wellicht tot fouilleren overgegaan kunnen worden. Deze handelwijze is onprofessioneel geweest.

Uitspraakdatum
27-11-2018
Klachtnummer
2018/205
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Sancties