You are here

Klacht over niet bevorderen maar 5 Vwo. Klacht ongegrond.

Klacht over niet bevorderen maar 5 Vwo. Klacht ongegrond.

Leerling ten onrechte niet bevorderd naar 5 Vwo.

Verweerder heeft de bevorderingsprocedure correct gevolgd. Het besluit (naam leerling) niet te bevorderen naar 5 vwo dan wel te laten doubleren in 4 vwo kan de redelijkheidstoets bovendien doorstaan. De Commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is. De Commissie is van oordeel dat de school voldoende heeft toegelicht op welke gronden is besloten om (naam leerling) niet te bevorderen naar 5 vwo.

De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
24-8-2018
Klachtnummer
2018/176
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Bevordering