You are here

Klacht over mishandeling en handelen van directeur. Klacht deels gegrond.

Klacht over mishandeling en handelen van directeur. Klacht deels gegrond.

Gestelde mishandeling van leerlinge door leerkracht is niet onderbouwd en is niet gemotiveerd weersproken. Ten aanzien van de bereikbaarheid van de directeur heeft klaagster de door haar gestelde pogingen tot contact niet met stukken onderbouwd. Vast staat dat de directeur direct na de ontvangst van e-mailbericht van klaagster heeft gereageerd en dat een gesprek met klaagster heeft plaatsgevonden. Mede gelet op het feit dat de leerkracht tijdens haar telefonische gesprek met klaagster het incident ook reeds had besproken, heeft de directeur dit onderwerp als voldoende besproken kunnen aanmerken. Bovendien leek klaagster met name over de plaatsing van haar dochter in een andere groep te willen spreken. De aanbeveling van de directeur aan de ouders om te overwegen de leerlinge naar een andere school te laten gaan met een aanpak die beter past bij de opvoedstijl thuis, is bij de ouders van de leerlinge hard aangekomen. Aangeklaagden hebben gesteld dat deze aanbeveling voortkwam uit zorg voor de leerlinge en dat sprake was van een aanloop daartoe. Van een aanloop tot voormelde aanbeveling is echter niet gebleken. Van een voorbereiding van de ouders daarop - onder meer door bespreking van het verschil in pedagogische aanpak tussen school en thuis, en de mogelijke gevolgen daarvan -  is evenmin gebleken. Voor een zo zware aanbeveling is zorgvuldig handelen vereist, waarvan in dit geval niet is gebleken.   

Uitspraakdatum
26-3-2019
Klachtnummer
2019/012
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn