You are here

Klacht over melding Veilig Thuis, overblijf, neutrale opstelling school. Klacht ongegrond.

Klacht over melding Veilig Thuis, overblijf, neutrale opstelling school. Klacht ongegrond.

Melding Veilig Thuis, overblijf en pedagogische begeleiding door de school en neutrale opstelling van de school ten opzichte van de scheiding van klager.

Er is geen aanleiding om te oordelen dat de school zich onpedagogisch heeft opgesteld ten opzichte van (naam leerling), laat staan dat er sprake zou zijn van onmenselijke behandeling.

Doordat de school zag dat (naam leerling) worstelde met de onzekerheid over zijn positie tussen de middag hebben zij zich op advies van het VT*strikt gehouden aan de afspraken uit het convenant tussen klager en diens ex-vrouw. Dit betekent concreet dat de dag waarop de moeder van (naam leerling) het ouderlijk gezag heeft, zij bepaalt of (naam leerling) wel of niet op school overblijft Helaas tellen dan de goede intenties van klager om samen een boterhammetje te eten tussen de middag  niet mee. Het had op de weg van klager gelegen om eventueel andere afspraken met de moeder te maken. De school heeft in de gegeven situatie juist gehandeld.

Volgens klager had de school meer vertrouwen in zijn ex-vrouw. De Commissie kan klager niet volgen in zijn stelling en verwijst in dit kader naar de notitie van school van 13 juni 2018 waaruit volgt dat de ex-vrouw van klager een verzoek heeft gestuurd aan de school om een brief op te stellen over de bevindingen met (naam leerling). De school heeft niet aan dit verzoek voldaan omdat zij een neutrale positie wilde innemen. Klager heeft geen concrete informatie aangedragen waaruit het tegendeel blijkt.

De Commissie is van oordeel dat de school terecht een melding heeft gedaan bij VT* mede omdat de ouders  niets deden met het hulpaanbod en (naam leerling) steeds erger in de war was door de slechte verstandhouding tussen zijn ouders. Dat klager dit als onplezierig heeft ervaren is begrijpelijk, maar de school heeft ook de plicht om het welbevinden van (naam leerling) te bewaken. Uiteindelijk heeft de melding geleid tot de inzet van het Wijkteam en is er een andere school voor (naam leerling) gevonden. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
11-7-2019
Klachtnummer
2019/060
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veilig Thuis, Veiligheid en welzijn, Schoolorganisatie