You are here

Klacht over melding Veilig Thuis. Klacht ongegrond.

Klacht over melding Veilig Thuis. Klacht ongegrond.

Melding Veilig Thuis door de school.

Naar het oordeel van de Commissie is de leerkracht op verantwoorde wijze omgegaan met (naam leerling)s verhaal over de thuissituatie, zoals die op hem over was gekomen. De leerkracht dient in zo’n geval handelend op te treden. De leerkracht heeft ervoor gekozen zijn verslag van het verhaal in het leerlingvolgsysteem op te nemen. Daarvan kan hem geen verwijt worden gemaakt. Dat (naam school) het leerlingdossier van (naam leerling) niet wil opschonen, is niet strijdig met een goed schoolbeleid. Dat een leerkracht zich zorgen heeft gemaakt over een thuissituatie, kan een relevant gegeven zijn bij de verdere begeleiding van een leerling. Dat er bij een vermoeden van onveiligheid voor een leerling een melding is gedaan conform de Meldcode is evenmin strijdig met een goed schoolbeleid. Wel plaats de Commissie daarbij de kanttekening dat klager daarin ten onrechte niet direct is gekend. Niet is gebleken is dat er een gegronde reden was om klager niet op de hoogte te stellen van de melding. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
10-9-2018
Klachtnummer
2018/117
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn