You are here

Klacht over melding door school bij Veilig Thuis. Klacht is ongegrond.

Klacht over melding door school bij Veilig Thuis. Klacht is ongegrond.

Klacht over Melding Veilig Thuis. De klacht was al eerder ingediend, op school/bestuursniveau besproken, maar klaagster wilde alsnog behandeling door de Commissie.

Klaagster is bang dat zij door de te scherpe bewoording in de Melding uit het ouderlijk gezag ontzet zal worden en eist rectificatie. In dit geval acht de Commissie het niet onbegrijpelijk dat de school zich zorgen maakte over de thuissituatie van L. De school was handelingsverlegen doordat de gescheiden ouders geen overeenstemming konden krijgen over de begeleiding van hun zoon.  Concluderend stelt de Commissie dat de school de bevoegdheid had om de melding bij Veilig Thuis te doen. Zij heeft deze beslissing niet op onredelijke gronden genomen.  Het onderzoek van Veilig Thuis zelf en het oordeel van de rechter daaropvolgend hebben vervolgens geleid tot de OTS. Dit valt de school niet aan te rekenen. Klacht is ongegrond.             

Uitspraakdatum
13-6-2017
Klachtnummer
2017/072
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie