You are here

Klacht over kind dat alleen gelaten is in klas op schoolwendag. Niet communiceren. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over kind dat alleen gelaten is in klas op schoolwendag. Niet communiceren. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over het alleen laten van de zoon van klaagster in de klas op zijn eerste school wendag, zonder dat klaagster hier later over ingelicht is.

Uitspraakdatum
21-11-2016
Klachtnummer
2016/044
Identiteit
Protestants-Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie