You are here

Klacht over invoering continuerooster. Klacht ongegrond.

Klacht over invoering continuerooster. Klacht ongegrond.

Invoering continurooster.

De Commissie komt tot de slotsom dat van fouten in de besluitvormingsprocedure die het genomen besluit aantastbaar zouden maken, niet is gebleken. Dat verweerder niet aan de wensen van klager tegemoet is gekomen, valt hem naar het oordeel van de Commissie dan ook niet aan te rekenen. De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Uitspraakdatum
8-10-2018
Klachtnummer
2018/120
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Schoolorganisatie