You are here

Klacht over informeren over ontslag directeur. Klacht ongegrond.

Klacht over informeren over ontslag directeur. Klacht ongegrond.

De Commissie stelt vast dat aangeklaagde in verband met de negatieve beoordeling in het Inspectierapport van 16 mei 2018 juist is aangesteld om orde op zaken te stellen. Daarbij hoorde onder andere het ontslag van de heer *, van wie de aanstelling in een 4-jarig contract bij een leeftijd van 68 buiten medeweten van bestuur/Raad van Toezicht en medezeggenschapsraad hoe dan ook discutabel is. Aangeklaagde heeft in zijn besluitvorming formeel juist gehandeld in overleg met het bestuur/Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
14-11-2018
Klachtnummer
2018/182
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie