You are here

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Pedagogische begeleiding. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Pedagogische begeleiding. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Informatieverstrekking gescheiden ouders. Pedagogische begeleiding.

Met betrekking tot het leerling-dossier had de school aan vader duidelijk moeten maken dat de informatie ook aan klaagster verstrekt zou worden, voor zover dit onduidelijk zou zijn voor de vader. In twijfelgeval met betrekking tot vermeende privacygevoelige informatie had de school op voorhand de vader erin kunnen betrekken.  Hoewel de commissie begrijpt dat de school geen verkeerde intenties heeft gehad had zij geen passages - los van die betrekking hebben op andere leerlingen - zwart moeten maken. Het gaat echter  te ver om te spreken van het achterhouden van essentiële informatie zoals de klacht luidt.  De Commissie is niettemin van oordeel dat dit klachtonderdeel in gemeld opzicht gegrond is.

Met betrekking tot de begeleiding van {leerling} stelt de Commissie nog vast dat in de periode waarin {leerling} nog niet als zeer begaafd was aangemerkt, hij door de school wel als zodanig is behandeld. Zo is hij versneld doorgestroomd naar groep 3. De school heeft hem begeleid als een slim kind met concentratieproblemen. De school heeft hem altijd pluswerk gegeven en hem niets onthouden. De school heeft aangegeven op een gegeven moment handelingsverlegen te zijn met betrekking tot zijn gedrag. Zij heeft niet veel ervaring met zeer begaafde leerlingen. Dat heeft geleid tot het intelligentieonderzoek.  De uitkomst was dat bij {leerling} sprake is van een zeer begaafd intelligentieniveau. De klacht is voor het overige ongegrond

Uitspraakdatum
24-7-2018
Klachtnummer
2018/078
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Didactische begeleiding